ELTES MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması

GENEL AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ELTES MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Mersis: 0333 0417 9670 0014), (“ŞİRKET” veya “ELTES MÜHENDİSLİK” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır. “ELTES MÜHENDİSLİK” e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Faaliyetlerimiz kapsamında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 • 1.1. Çalışan Adaylarından;
  • Kimlik Bilgisi (Adı /Soyadı, T.C. kimlik no, Doğum tarihi /yeri, Medeni durumu, Uyruğu, Nüfus Cüzdanı /Ehliyet Fotokopisi),
  • Cinsiyet Bilgisi (Cinsiyet Bilgisi)
  • İletişim Bilgisi (Telefon no, İkametgâh / Yazışma / E-Posta Adresi),
  • Referans Bilgisi (Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler),
  • Eğitim Bilgisi (Diploma – Çıkış Belgesi Fotokopisi/E-Devlet Beyanı, Yabancı dil bilgisi / Katıldığı staj/kurs/seminerler ve aldığı sertifikalar, ödüller),
  • Mesleki Deneyim Bilgisi (İş görüşmesi sırasında uygulanan yetenek testleri sonucu ortaya çıkan performans verisi, katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller, geçmişte çalıştığı yerler),
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İş başvuru formu için alınan / CV ye eklenen fotoğraf),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
  • Sağlık Verisi / özel nitelikli veri (Kişinin kendi rızasıyla ilettiği sağlık verileri),
  • Ve Diğer (Sürücü Belgesi Bilgisi / Ehliyet Fotokopisi, E-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi, Bilgisayar Kullanım Düzeyi Bilgisi, Kullanılan Bilgisayar Programları, SGK İşe Giriş Bildirgesi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı)
 • 1.2. Çalışanlardan;
  • Kimlik bilgisi (Adı /Soyadı, T.C. kimlik no, Doğum tarihi /yeri, Medeni durumu, Uyruğu, Nüfus Cüzdanı /Ehliyet Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Belgesi),
  • İletişim Bilgisi (İkametgâh / Yazışma / E-Posta Adresi, Ev ve cep telefon numarası, Yakınına ait Telefon numarası),
  • Lokasyon Bilgisi (Firma araçlarının seyir /güzergah bilgileri)
  • Mesleki Bilgi (Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, İş-Kur Kaydı Belgesi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni),
  • Finansal Bilgi (Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, Banka Hesap /IBAN Bilgileri),
  • Beden ölçüsü bilgisi (işyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için),
  • Sağlık Verisi (Kan Grubu Kartı Fotokopisi, Meslek hastalığı, engelli hali bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu Kapsamında alınan kan ve diğer tahliller, Hemogram, Glukoz Testi, Tetanoz Aşı Kartı, Aşı Bilgisi, EKG, İş Göremezlik Raporu, Akciğer filmi, Solunum Fonksiyon Testi, Odiometri testi),
  • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi (Kamera kayıtları bilgisi),
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (sosyal etkinlik, doğum günü, vefat gibi durumlarda iyi niyet ve temennilerin WhatsApp yoluyla paylaşılabilmesi amaç ve kapsamında),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
  • Ve Diğer (Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Düzeyi Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı);
 • 1.3. Müşterilerden;
  • Kimlik bilgisi (Gerçek/Tüzel Kişinin Yetkili Temsilcisi /Gerçek kişi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası)
  • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, e-posta adresi, fatura/ürün sevkiyatı yapılacak adres bilgisi),
  • Finans Bilgisi (Vergi kimlik numarası, çek/senet, banka hesap/IBAN numarası, fatura bilgileri),
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (“ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri /işyeri sayılan alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
  • Müşteri işlem Bilgisi (Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi);
 • 1.4. Ziyaretçilerden;
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler)
  • Ve Diğer Bilgiler (Kendi rızanız ile ilettiğiniz belgeler, anketler, form bilgileri ve),
 • 1.5. Stajyer /Öğrencilerden;
  • Kimlik Bilgisi (Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi/yeri, Medeni durumu),
  • İletişim Bilgisi (İkametgâh / Yazışma / E-Posta Adresi, Ev ve cep telefon numarası, Yakınına ait Telefon numarası)
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
  • Cinsiyet Bilgisi (Cinsiyet Bilgisi),
  • Finansal Bilgi (Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi, Iban numarası),
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (ŞİRKET’in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri / iş yeri sayılan yerlerde çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
  • İşlem Bilgisi (Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi.),
  • Sağlık Verisi (Kan Grubu Kartı Fotokopisi, Periyodik Muayene Raporu Kapsamında alınan kan ve diğer tahliller, Hemogram, Glukoz Testi, Tetanoz Aşı Kartı, Akciğer filmi, Solunum Fonksiyon Testi, Odiometri testi), kategorilerindeki verileri;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Hukuksal /Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi, İnsan Kaynakları Operasyonları Yönetimi Kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam Ve Özlük Yönetimi,İş Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sigorta İşlemlerinin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /Şikayetlerin Takibi, Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında, Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi /Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amaçları doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda kategorizasyonu yapılan ve işleme amaçları belirtilen kişisel verilerinizi; Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize (Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla), Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz, Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz), Avukatlar, Danışmanlar, Bankalar, Mali Müşavirler, OSGB /İSG Firmaları, Danışmanlık/Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri (İş Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kanundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi), Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle (Teyitleşmek) amaçlarıyla aktarabilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ELTES MÜHENDİSLİK” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ELTES MÜHENDİSLİK” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı (www.eltesmuhendislik.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ELTES MÜHENDİSLİK” e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm yazılı taleplerinizi yazışma (Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22A/37 Merkez/Kastamonu) veya e- posta (info@eltesmuhendislik.com.tr) adreslerimize iletebilirsiniz.